sunnuntai 10. toukokuuta 2015

Roskaaminen

Välillä osaa pistää kyllä vihaksi! Vaikka kyseisellä reissulla katkesi myös uusin vapani niin ei sekään harmittanut paljoa. Vihastuksen aikaan sai kuvan näky.

Roskaaminen luontoon

Roskien hylkääminen muualle kuin roskille osoitetulle paikalle, esimerkiksi roskakoriin on ROSKAAMISTA!

Roska = Epäsiisteyttä aiheuttava tai muu asiaankuulumaton pieni esine on roska, joka kuuluu laittaa sille tarkoitetulle paikalla, joka yleensä on roskis.

Ihmiset ovat aina roskanneet ja usein lapset oppivat roskaamisen taidon vanhemmiltaan. Tiedän monia jotka heittävät roskia esimerkiksi auton ikkunasta ulos periaatteella kyllä sen sieltä joku korjaa tai sillä ajatuksella ettei yksi roska nyt paljoa haittaa. Ei ehkä haittaakkaan, mutta esimerkiksi jos jokainen Turun asukas heittäisi roskan luontoon niin niitä olisi siellä lähemmäs 200 000 roskaa.

Ympäristön roskaaminen Suomessa on kiellettyä ja harva siitä välittää. Ongelmana roskaamisessa ovat muovit ja muut hitaasti maatuvat keinotekoiset materiaalit, koska ne ovat ympäristöä rumentamassa pitkään jopa vuosituhannet.

Jokamiehen oikeudet antavat oikeuden hyödyntää luonnon antimia ja liikkua luonnossa, mutta jokamiehen oikeudet tuovat myös velvollisuuksia. Omien jälkien siivoaminen on yksi niistä.

Roskat ovat rumia ja aiheuttavat eläimille ja luonnossaliikkuville ihmisille suuren riskin loukata. Eläin voi syödä jätteen joka jää kurkkuun tai on muuten vaarallista/myrkyllistä materiaalia. Myöskin loukkaantumisen riski esim. teräviin esineisiin on olemassa.  

Kun ulkona leikkivä oma lapsi astuu paljain jaloin lasinsirun tai jonkin muun terävän roskan päälle ja loukkaa jalkansa niin sen jälkeen lentää perkeleet ja kiroillaan kuka tyhmä on heittänyt nämä ulos.


Litter rejection of the rest of the debris to the designated site, for example, the trash is littering!

Recycle = causes or other inappropriate small object is garbage, which belongs put to use, on the spot, which is usually a mess trash can.People have always thrown their rubbish and litter often children learn skills from their parents. I know many people who throw garbage out the car window, for example, the principle of yes it then someone will repair or the thought that one garbage now much harm. It may not be detrimental to their opinion, but, for example, but, for example, if every inhabitant of Turku throwing garbage with nature so they would be there closer to 200 000 garbage.Environmental littering in Finland is prohibited, and few cares. The problem Littering are plastics and other artificial materials slowly breaking down, because they disfigure the environment for a long time even for thousands of years.Everyman's rights give the right to exploit the natural bounties and move naturally, but the everyman's rights bring responsibilities. Cleaning up your own fingers is one of them.

Debris are unsightly and cause the animals and people on the move in nature hight risk to offend. The animal can eat the waste that remains in the throat or is otherwise hazardous / toxic material. Also, the risk of injury, eg. With sharp objects exist.
 
When outdoors playful your child enters barefoot on the other sharp broken glass or debris and some violation of her legs so after flying devils and
a swearing stupid who has thrown these out. who the fool is thrown these out.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti